Rada ŠVOČ

Predseda Rady SVOČ za Stavebnú fakultu:
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. STU v Bratislave
prof. Dr. Ing. Jozef Komačka ŽU v Žiline
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. ČVUT v Prahe
Ing. Milan Šmak, Ph.D. VUT v Brne
Ing. Miroslav Rozmanit, Ph.D. VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Alena Sičáková, Ph.D. TU v Košiciach