Dôležité termíny

Termín ukončenia registrácie účasti: 9. 5. 2017

Termín odoslania finálnej verzie súťažnej práce medzinárodnej ŠVOČ: 11. 5. 2017

Termín konania medzinárodnej ŠVOČ:

18. 5. 2017 – o 9:00 hod v budove Stavebnej fakulty  TU v Košiciach, Vysokoškolská 4