Úvod

XVIII. ročník súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

Košice – 18. máj 2017

Účastníci súťaže:

  1. Stavebná fakulta ČVUT v Prahe
  2. Stavebná fakulta VUT v Brne
  3. Stavebná fakulta VŠB TU Ostrava
  4. Stavebná fakulta STU v Bratislave
  5. Stavebná fakulta ŽU v Žiline
  6. Stavebná fakulta TU v Košiciach

 

Sponzori ŠVOČ:

 

súťaž je pod záštitou dekana Stavebnej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach

prof. Ing. Vincenta Kvočáka, PhD.