ACADEMIC SENATE

Faculty of Civil Engineering – Technical university of Kosice

 

Chairman:

Ivo Demjan, Ph.D. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

Vice chairman:

Assoc. Prof.  Pavol Purcz, Ph.D. – Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Bc. Milan Oravec – student – Master Study

 

Members:

Prof. Dr. Nadežda Števulová, PhD. – Ústav environmentálneho inžinierstva

Prof. Michal Tomko, PhD. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

Assoc. Prof.  Danica Košičanová, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

Assoc. Prof. Brigita Salaiová, PhD. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

Assoc. Prof. Anna Sedláková, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

Jana Katunská, Ph.D. – Ústav pozemného staviteľstva

Jozef Junák, Ph.D. – Ústav environmentálneho inžinierstva

Tomáš Mandičák, Ph.D. – Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Ing. Silvia Bizoňová – student – Doctoral Study

Máté Hoľko – student – Master Study

Juraj Chovanec – student – Bachelor Sudy

Dominik Verčimák – student – Bachelor Sudy