Zamestnanci
Ing. Marcela SPIŠÁKOVÁ, PhD. (vedúca) 602 4383 428 marcela.spisakova@tuke.sk
Ing. Pavlina KVOČÁKOVÁ 602 4112 349 pavlina.kvocakova@tuke.sk
Ing. Jozef ŠVAJLENKA, PhD. 602 4381 444 jozef.svajlenka@tuke.sk

 

_MG_8584

Laboratórium technológie a manažmentu v stavebníctve predstavuje špičkové virtuálne laboratórium pre výskum stavebných konštrukcií, materiálov a technológií pomocou 5D technológií na základe spolupráce inžinierskych a  konštrukčných riešení stavebných projektov.

Miestnosť: V 302

Hardvérové vybavenie:

  • 10 ks PC staníc umožňujúcich identifikáciu a redukciu konštrukčných, materiálových, technologických a ekonomických rizík už vo fáze navrhovania stavebných konštrukcií prostredníctvom najnovších softvérov
  • 3D tlačiareň – umožňuje tlač 3D stavených objektov z digitálneho modelu naprogramovaného prostredníctvom PC softwaru.
  • Digitálny scanner – umožňuje digitalizáciu stavebných projektov v papierovej forme
  • David Laser Scanner – umožňuje 3D digitalizáciu povrchov objektov pre tvorbu štruktúrovaného modelu virtuálneho 3D prostredia

Softvérové vybavenie:

  • Softvéry umožňujúce komplexný návrh stavebných konštrukcií z konštrukčného, statického i technologického hľadiska – Autodesk (Navisworks, Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure, Robot Structural Analisys); AutoCAD (Architecture, Civil 3D) a vzájomne poskytujúce transformáciu 3D dát v CAD a BIM aplikáciách do jednotnej prezentácie, ktorá umožňuje ich fotorealistickú vizualizáciu, 4/5D analýzu , detekciu kolízií a revíziu stavebných procesov v priestore i v čase.
  • Špecializované (čiastkové) softvéry:

– CADCON-TZB – návrh vzduchotechniky podľa STN/ČSN

– ANSYS – je simulačný softvér, v ktorom možno robiť tepelné, elektrické, štrukturálne, magnetické a rôzne iné druhy analýz.

– HEC-RAS 4.1 – slúži na modelovanie prúdenia vody v korytách, čo umožňuje návrh vodných tokov

– IDA-ICE –nástroj pre simuláciu vnútornej klímy a energetických tokov

  • Softvéry určené na časovú a nákladovú analýzu výstavby–:

– RSV – modulárny softvér zameraný na riadenie stavebnej výroby v čase z pohľadu účastníkov výstavby

-Cenkros Plus – stavebno-ekonomický softvér slúžiaci na oceňovanie a riadenie stavebnej výroby, tvorbu cenových ponúk, kalkuláciu nákladov, fakturáciu vykonaných prác a zostavovať cenové odhady pomocou rozpočtových ukazovateľov.

-Contec – automatizovaný systém pre prípravu a riadenia realizácie stavieb