Zamestnanci
doc. Ing. Renáta BAŠKOVÁ, PhD. (vedúca) 602 4379 442 renata.baskova@tuke.sk
prof. Ing. Ivan HYBEN, PhD. – emeritný profesor 602 4377 440 ivan.hyben@tuke.sk
prof. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, PhD. 602 4374 435A maria.kozlovska@tuke.sk
doc. Ing. Peter MESÁROŠ, PhD. 602 4378 441 peter.mesaros@tuke.sk
Ing. Tomáš MANDIČÁK, PhD. 602 4378 441 tomas.mandicak@tuke.sk
Ing. Jozef ČABALA, PhD. 602 4385 430 jozef.cabala@tuke.sk
Ing. Miroslav KOŠIČAN, PhD. 602 4382 427 miroslav.kosican@tuke.sk
Ing. Juraj TALIAN, PhD. 602 4380 443 juraj.talian@tuke.sk
Ing. Alena TAŽIKOVÁ, PhD. 602 4380 443 alena.tazikova@tuke.sk
Ing. Marcela SPIŠÁKOVÁ, PhD. 602 4383 428 marcela.spisakova@tuke.sk
Ing. Matej ŠPAK, PhD. 602 4381 444 matej.spak@tuke.sk
Ing. Zuzana STRUKOVÁ, PhD. 602 4382 427 zuzana.strukova@tuke.sk

 

Oznamy a materiály pre študentov

Informácie katedry