Zamestnanci:
prof. RNDr. Adriana EŠTOKOVÁ, PhD. (vedúca) 602 4265 235 adriana.estokova@tuke.sk
prof. RNDr. Nadežda ŠTEVULOVÁ, PhD. 602 4126 237 nadezda.stevulova@tuke.sk
doc. Ing. Alena SIČÁKOVÁ, PhD. 602 4275 232 alena.sicakova@tuke.sk
Ing. Jozef JUNÁK, PhD. 602 4266 234 jozef.junak@tuke.sk
RNDr. Eva TERPÁKOVÁ, PhD. 602 4115 233 eva.terpakova@tuke.sk
Ing. Marcela ONDOVÁ, PhD. 602 4278 217 marcela.ondova@tuke.sk