ZNALECKÝ ÚSTAV

v odbore stavebníctvo vo všetkých jeho odvetviach

bol na Technickej univerzite v Košiciach zriadený 4.1. 2012 rozhodnutím Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 7863/2009/55 v zmysle zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení

 

                             Ponúkame širokej odbornej a laickej verejnosti možnosť vypracovania                        znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo

Kontakt: Ing. Pavlína Kvočáková

tel. +421 55 6024112, mob. +421 905 256828, email: pavlina.kvocakova@tuke.sk

 

ZNALECKÝ ÚSTAV

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

štatutárny zástupca – dekan Stavebnej fakulty
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.

organizačné zabezpečenie znaleckej činnosti
Ing. Pavlina Kvočáková
tel. 055 602 4112, mob. 0905 256 828

sekretariát – administratívny zamestnanec ÚSZ
Mária Sladíková
tel.: 055 602 4255, fax: 055 622 1661

 

AKTUÁLNA PONUKA VZDELÁVACÍCH KURZOV

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sme oprávnení organizovať špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Vzdelávanie poskytne odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Stavebníctvo.

Číslo akreditácie : 3213/2013/25/1
Dĺžka vzdelávania: 390 hodín

Odborné minimum pre znalcov

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sme oprávnení organizovať špecializovaný kurz pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov ako aj pre znalcov, ktorí sú už zapísaní v zozname a potrebujú si rozšíriť poznatky. Kurz poskytne základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov.

Číslo akreditácie: 3213/2015/133/1

Dlžka kurzu: 30 hodín
Cena: 220,- €