Študijný program:

Pozemné stavby

Bc. Dančisínová – Muštáreň

Bc. Harčar – Budova pre dopravu – železničná stanica –

Bc. Kolesár – Tostov Palác –

Ing. Rozman – Budova pre kultúru

 

Nosné konštrukcie a dopravné stavby

Ing. Olexa – Únava cestných materiálov stmelených asfaltom

Bc. Špak – Nosná konštrukcia drevodomu

Bc. Prcúch – Diaľničný most

 

Technológia a manažment v stavebníctve
Bc. Dávid Slavkovský – Inovácie v oblasti dosiek pre suchú výstavbu

Bc. Králová – Využitie fotogrametrického merania v stavebnictve

Bc. Hlinka – Súčasný stav vybavenia stavenísk-ilovepdf-compressed

 

Stavby s environmentálnym určením

Bc. Kováčová – Štúdium vlastností kompozitov na báze odpadového papiera

Bc. Grohoľ – Ochrana horného povodia Tople pred povodňami

Bc. Repel – Návrh odkanalizovania lokality