Stavebná fakulta získala medzinárodnú akreditáciu pre odbor Pozemné stavby a architektúra.

Viac informácií v nasledujúcich odkazoch:

http://kosicednes.sk/udalosti/technicka-univerzita-v-kosiciach-ziskala-certifikat-eur-ace/

http://www.ta3.com/clanok/1112358/univerzitne-odbory-ziskali-akreditaciu-studenti-budu-mat-.html