Typ a číslo projektu: ŠF EÚ OPVaV 26220220182
Názov projektu: Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP Technicom)
Projektový manažér: prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Doba riešenia: 2013-2015

Typ a číslo projektu: OPV -2012/1.2/04-SORO, ITMS kód projektu: 26110230086
Názov projektu: Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí
Vedúci projektu: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc./za SvF: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Doba riešenia: 2013-2015

Typ a číslo projektu: OPV 2012/1.2/05-SORO, ITMS kód projektu: 261102300 93
Názov projektu: Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE
Vedúci projektu: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc./za SvF: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Doba riešenia: 2013-2015

Typ a číslo projektu: OPV 2011/1.2/03-SORO,  ITMS kód projektu: 26110230070
Názov projektu: Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE
Vedúci projektu: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc./ za SvF: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Doba riešenia: 2013 – 2015