AKTUÁLNA PONUKA VZDELÁVACÍCH KURZOV

Zoznam kurzov:

Stavby s environmentálnym určením – Ochrana pred ionizačným žiarením a radónom v budovách (aktuálne ponúkaný kurz)

Stavby s environmentálnym určením – vodné stavby (aktuálne ponúkaný kurz)

Plánovanie a riadenie realizácie stavebných projektov (aktuálne ponúkaný kurz)

Odborné minimum pre znalcov

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo

Informačné modelovanie stavby (BIM – Building Information Modeling)

Architektonický softvér – REVIT – začiatočníci (Aktuálne ponúkaný kurz)

DesignBuilder – softvér pro komplexnú dynamickú simuláciu budov

MS Project – softvér pre časové plánovanie a riadenie projektov

Analýza rizika znečisteného územia