Milí študenti denného štúdia,

Od akademického roku 2018/2019 si rozvrh hodín budete vytvárať sami, v rozhraní IS MAIS ŠTUDENT (viď. Manuál na vytvorenie rozvrhu hodín – MAIS ŠTUDENT).

Novoprijatí študenti  (prvého ročníka) si musia najprv vytvoriť tzv. jedinečný login, ktorý slúži pre prihlásenie do systému MAIS ŠTUDENT (https://nastavenia.tuke.sk/Zistenie prihlasovacích údajov a nahratie fotografie pre NOVÝCH študentov … Registračné číslo zistíte z ISIC karty)

Podstatou vytvorenia rozvrhu je výber rozvrhových jednotiek (prednáška, cvičenie, ateliér… z každého predmetu), ktoré si študent pre svoje zapísané predmety musí navoliť sám. Týmto spôsobom si študent vyberá najmä umiestnenie rozvrhovej jednotky (cvičenia) v dni a čase,  , do ktorej bude chodiť počas celého semestra.

Zápis rozvrhových jednotiek sa otvára 13.9.2018 o  8,00 hod. a uzatvára 21.9.2018 o 12,00 hod. Po tomto termíne si vyučujúci budú vedieť stiahnuť zoznamy študentov v jednotlivých výučbových jednotkách predmetu. Následné kolo zápisu sa otvorí po prvom týždni semestra od 1.10.2018 do 3.10.2018. Je potrebné si uvedomiť, že čím skôr si vyberiete rozvrhové jednotky (najmä na cvičenia s väčším počtom skupín), tým budete mať väčšiu možnosť výberu z rôznych termínov (deň a čas). Počty študentov (kapacita) v rámci jednotlivých skupín predmetu sú limitované.

Poznámky:

Rozdelenie študentov na predmety Ateliér I (3PSA_Bc), Ateliér III (3PSA_Bc), Architektonický ateliér I (1PS_Ing) a  Konštrukčný ateliér II (1PS_Ing)  budú zverejnené  na výveske ÚPS).

Na predmet Geológia (1. ročník) sa študenti budú zapisovať až od 20.9.2018 od 15,00 hod. do 23.9.2018. Rozloženie rozvrhových jednotiek cvičení je možné vidieť v súbore Rozvrh hodín SvF 2018-2019 ZS/záložka 1.Bc.

Pod linkom Rozvrh hodín je v excelovskom súbore v jednotlivých záložkách uvedené rozloženie rozvrhových jednotiek podľa študijných programov a ročníkov. Súbor slúži len ako podklad pre lepšiu orientáciu pred výberom rozvrhových jednotiek do rozvrhu hodín v systéme MAIS ŠTUDENT. Rozvrh hodín si môžete prezerať aj v systéme MAIS PORTAL – Rozvrhy.

Systém negarantuje možnosť voľby rozvrhových jednotiek pri predmetoch, ktoré sú zapísané opakovane. V tomto prípade je potrebné dohodnúť sa s konkrétnymi vyučujúcimi o možnostiach zapojiť sa do rozvrhových jednotiek.

V prípade problémov kontaktujte RNDr. Katarínu Krajníkovú, PhD., SvF UTMS, katarina.krajnikova@tuke.sk