EUROVIA SK Ing. Juraj Dančíšin
Chemkostav, a.s. Michalovce Ing. Tibor Mačuga
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. Ing. Karol Merta
SEMOS, s.r.o. Prešov Ing. Miroslav Molčan
DOKA Slovakia Ing. Ľudovít Molnár
IZOLA, s.r.o. Košice Ing. Jaroslav Varga, CSc.
SVP, š.p. OZ Košice Ing. Marián Miščík
VVS, a.s. Košice Ing. Stanislav Hreha
ATRIUM Ing. arch Dušan Burák, CSc.
REHAU, s.r.o. Bratislava doc. Ing. Peter Suchánek, CSc.
Saint-Gobain Construction Prod. Ing. Radoslav Černý – zmena
ISPO, spol. s.r.o. Ing. Jozef Antol
SKANSKA SK, a.s. Mgr. Magdaléna Dobišová
KSK Ing. Peter Ťapák
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavol Kováčik, PhD.,MBA
Železnice SR Ing. Ján Seman
Ecowa, a.s. Ing. Róbert Kati
VSK MINERAL, s.r.o. Ing. Stanislav Rákoš
BETPRES, s.r.o. Matúš Barkóci
STRABAG, s.r.o. Ing. Peter Šulek
STAVOMONT SNINA, s.r.o. Ondrej Patlevič
ARCHIMA s.r.o. Ing.arch. Peter Marcinko
MARS – Ing. Martin Hromják Ing. Martin Hromják
ENECO, s.r.o. Ing. Ján Ilkovič
STACHEMA Bratislava a.s. Ing. Erik Zemánek
SKANSKA DS, a.s. – org. zložka Slovensko Ing. Ivan Gajdoš
Metrostav a.s. Praha Mgr. Tomáš Zámečník, MBA
KROS a.s. Ing. Peter Sukeník
DEKONTA Slovensko,  s r.o. Ing. Jozef Čopan, PhD.
Považská cementáreň, a.s. Ing. Július Strigáč, PhD.