AKADEMICKÝ SENÁT STAVEBNEJ FAKULTY

 

Predseda:

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

Podpredseda:

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

Bc. Juraj Kucko – študent – II. stupeň štúdia

 

Členovia:

prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. – Ústav environmentálneho inžinierskeho

prof. Ing. Michal Tomko, PhD. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

doc. Ing. Peter Kapalo, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

doc. RNDr. Pavol Purcz, PhD. – Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Ing. Ivo Demjan, PhD. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

Ing. Marek Kováč – študent – III. stupeň štúdia

Milan Oravec – študent – I. stupeň štúdia

František Vyšňan – študent – I. stupeň štúdia