AKADEMICKÝ SENÁT STAVEBNEJ FAKULTY

 

Predseda:

Ing. Ivo Demjan, PhD. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

Podpredseda:

doc. RNDr. Pavol Purcz, PhD. – Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Bc. Juraj Kucko – študent – II. stupeň štúdia

 

Členovia:

prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. – Ústav environmentálneho inžinierstva

prof. Ing. Dušan Katunský, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

prof. Ing. Michal Tomko, PhD. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD. – Ústav inžinierskeho staviteľstva

doc. Ing. Anna Sedláková, PhD. – Ústav pozemného staviteľstva

Ing. Jozef Junák, PhD. – Ústav environmentálneho inžinierstva

Ing. Tomáš Mandičák, PhD. – Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Ing. Silvia Bizoňová – študent – III. stupeň štúdia

Bc. Milan Oravec – študent – II. stupeň štúdia

Máté Hoľko  – študent – I. stupeň štúdia

Juraj Chovanec – študent – I. stupeň štúdia

 

Voľby dekana Stavebnej fakulty TUKE – informácie

Voľby do AS SvF TUKE 2018 – informácie