Zoznam členov Kolégia dekana 2015 – 2019
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.

doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD.

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Ing. Jozef Selín, PhD.

Zástupcovia za ÚIS

doc. Ing. Ján Mandula, PhD.

doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD.

doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.

prof. Ing. Michal Tomko, PhD.

Ing. Ivo Demjan, PhD.

Ing. Mohamad Al Ali, PhD.

Ing. Viktória Kožlejová, PhD. – tajomníčka ústavu

Zástupcovia za ÚPS

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.

doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.

Ing. Marek Kušnír, PhD.

Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.

Ing. Katarína Kováčová, PhD. – tajomníčka ústavu

Zástupcovia ÚEI

prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.

doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.

Ing. Eva Singovszká, PhD. – tajomníčka ústavu

Zástupcovia za ÚTMS

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

doc. Ing. Roman Vodička, PhD.

doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.

Ing. Marcela Spišáková, PhD.

Ing. Alena Tažíková, PhD. – tajomníčka ústavu

Zástupca za Laboratórium excelentného výskumu

Ing. Oto Roth, PhD.

Zástupca študentov