Riaditeľka ústavu:
prof. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, CSc. 602 4374 435 maria.kozlovska@tuke.sk
Zástupca riaditeľky ústavu:
doc. Ing. Renáta BAŠKOVÁ, PhD. 602 4379 442 renata.baskova@tuke.sk
Tajomníčka ústavu:
Ing. Marcela Spišáková, PhD. 602 4383 428 marcela.spisakova@tuke.sk

 

Vedúci oddelení:

Oddelenie technológií a inovácií v stavebníctve: Ing. Zuzana STRUKOVÁ, PhD.

Oddelenie ekonomiky, manažmentu a informačných systémov v stavebníctve: Ing. Alena TAŽIKOVÁ, PhD.

Oddelenie aplikovanej matematiky a deskriptívnej geometrie: doc. Ing. Roman VODIČKA, PhD.

Laboratórium digitalizácie a virtualizácie v stavebníctve: Ing. Jozef ČABALA, PhD.

 

Akademické pracoviská ústavu:

Oddelenie technológií a inovácií v stavebníctve
Oddelenie ekonomiky, manažmentu a informačných systémov v stavebníctve
Oddelenie aplikovanej matematiky a deskriptívnej geometrie
Laboratórium digitalizácie a virtualizácie v stavebníctve

Denní doktorandi
Ing. Jana SMETANKOVÁ 602 4384 429 jana.smetankova@tuke.sk
Ing. Daria KLOSOVA 602 4381 444 daria.klosova@
Ing. Daria MOKRENKO 602 4384 429 daria.mokrenko@
Ing. Yaroslav NECHYPORCHUK 602 4381 444  yaroslav.nechyporchuk@