Riaditeľka ústavu:
prof. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, PhD. 602 4374 435 maria.kozlovska@tuke.sk
Zástupca riaditeľky ústavu:
doc. Ing. Renáta BAŠKOVÁ, PhD. 602 4379 442 renata.baskova@tuke.sk
Tajomníčka ústavu:
Ing. Zuzana STRUKOVÁ, PhD. 602 4382 427 zuzana.strukova@tuke.sk
Sekretariát:
Margita ORLOVSKÁ 602 4376
fax:602 4375
435 margita.orlovska@tuke.sk

 

Akademické pracoviská ústavu:

Katedra technológie stavieb a manažmentu
Katedra aplikovanej matematiky
Laboratórium technológie a manažmentu v stavebníctve

Lektori
Denní doktorandi
Ing. Pavol KALEJA 602 4381 444 pavol.kaleja@tuke.sk
Ing. Dominik DUBECKÝ 602 4385 430 dominik.dubecky@tuke.sk
Ing. Matúš TKÁČ 602 4381 444 matus.tkac@tuke.sk
Ing. Jana SMETANKOVÁ 602 4384 429 jana.smetankova@tuke.sk