Riaditeľka ústavu:
prof. RNDr. Magdaléna BÁLINTOVÁ, PhD. 602 4127 238 magdalena.balintova@tuke.sk
Zastupkyňa riaditeľky:
prof. RNDr. Nadežda ŠTEVULOVÁ, PhD. 602 4126
fax:633 3303
237 nadezda.stevulova@tuke.sk
Tajomníčka ústavu:
Ing. Eva SINGOVSZKÁ, PhD. 602 4154 226 eva.singovszka@tuke.sk
Sekretariát ústavu:
Jířina ČIČÁKOVÁ 602 4331
fax: 602 4331
218 jirina.cicakova@tuke.sk

 

Akademické pracoviská ústavu:

Katedra environmentálneho inžinierstva
Katedra materiálového inžinierstva
Laboratórium materialového a environmentálneho inžinierstva

Ústavné dokumenty:
Učebné texty a študijné materiály

Ústavné stránky:

Stránka ústavu environmentálneho inžinierstva
Environmentálne hodnotenie budov
Materiálové inžinierstvo

Denní doktorandi
Ing. Viola HOSPODÁROVÁ 602 4278 217 viola.hospodarova@tuke.sk
Ing. Petra PAVLIKOVÁ 602 4274 225 petra.pavlikova@tuke.sk
Ing. Rastislav FIJKO 602 4114 221 rastislav.fijko@tuke.sk
Ing. Marek KOVÁČ 602 4114 221 marek.kovac@tuke.sk
Ing. Michaela SMOLÁKOVÁ 602 4297 216 michaela.smolakova@tuke.sk
Ing. Andrea MOŇOKOVÁ 602 4262 241 andrea.monokova@tuke.sk
Ing. Adam REPEL 602 4114 221 adam.repel@tuke.sk
Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ 602 4297 241 zdenka.kovacova.2@tuke.sk
Ing. Martina WOLFOVÁ 602 4297 241 martina.wolfova@tuke.sk
Ing. Nikita IUSHIN 602 4274 225 nikita.iushin@tuke.sk