Riaditeľka ústavu:
 doc. Ing. Silvia VILČEKOVÁ, PhD. 602 4260  239 silvia.vilcekova@tuke.sk
Zastupkyňa riaditeľky:
Ing. Eva Krídlová BURDOVÁ, PhD. 602 4125  240 eva.kridlovaburdova@tuke.sk
Tajomníčka ústavu:
 Ing. Marcela ONDOVÁ, PhD. 602 4278  217 marcela.ondova@tuke.sk

 

Vedúci oddelení:

Oddelenie environmentálneho inžinierstva: doc. Ing. Natália JUNÁKOVÁ, PhD.

Oddelenie materiálového inžinierstva: prof. RNDr. Adriana EŠTOKOVÁ, PhD.

Laboratórium materiálového a environmentálneho inžinierstva: doc. Ing. Alena SIČÁKOVÁ, PhD.

 

Akademické pracoviská ústavu:

Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Oddelenie materiálového inžinierstva
Laboratórium materiálového a environmentálneho inžinierstva

Ústavné dokumenty:
Učebné texty a študijné materiály

Ústavné stránky:

Stránka ústavu environmentálneho inžinierstva
Environmentálne hodnotenie budov
Materiálové inžinierstvo

Denní doktorandi
Ing. Andrea MOŇOKOVÁ 602 4262 241 andrea.monokova@tuke.sk
Ing. Adam REPEL 602 4114 221 adam.repel@tuke.sk
Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ 602 4297 241 zdenka.kovacova.2@tuke.sk
Ing. Martina WOLFOVÁ 602 4297 241 martina.wolfova@tuke.sk
Mgr. Katarína HARČÁROVÁ 602 4262 241 katarina.harcarova@tuke.sk
Ing. Erika KARDOSOVÁ 602 4297 241 erika.kardosova@tuke.sk
Ing. Patrik NAGY 602 4114 221 patrik.nagy@tuke.sk
Ing. Róbert FIGMIG 602 4274 225 robert.figmig@tuke.sk