Riaditeľ ústavu:
prof. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. 602 4211 243 zuzana.vranayova@tuke.sk
Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Marián VERTAĽ, PhD., 602 4167 322 marian.vertal@tuke.sk
Tajomníčka ústavu:
Ing. arch. Zuzana POÓROVÁ, PhD. 602 4231 242 zuzana.poorova@tuke.sk
Sekretariát:
Bc. Tatiana GAJDOŠOVÁ 602 4139 317 tatiana.gajdosova@tuke.sk

Web stránka ústavu.

Akademické pracoviská ústavu:

Katedra architektúry a konštrukcií budov
Katedra fyziky budov
Katedra technických zariadení budov
Laboratórium pozemného staviteľstva

 

Denní doktorandi

Ing. Anton PITOŇÁK 329 anton.pitonak@tuke.sk
Ing. Martina RYSULOVÁ 244 martina.rysulova@tuke.sk
Ing. Mohammed SALEM ALHOSNI 255 mohammed.salem.alhosni@tuke.sk
Ing. Katarína ČÁKYOVÁ 602 4231 315 katarina.cakyova@tuke.sk
Ing. Martin SZÉNAY 329 martin.szenay@tuke.sk
Ing. Peter TURCSÁNYI 602 4224 323 peter.turcsanyi@tuke.sk
Ing. Miroslava ŠPAKOVÁ 340 miroslava.spakova@tuke.sk
Ing. arch. Lenka KORMANÍKOVÁ 340 lenka.kormanikova@tuke.sk
Ing. Jaroslav KOŠIČAN 602 4184 270 jaroslav.kosican@tuke.sk
Ing. Silvia BIZOŇOVÁ 602 4231 315 silvia.bizonova@tuke.sk
Ing. Viktor KARĽA 602 4231 315 viktor.karla@tuke.sk

 

Oznamy a materiály pre študentov PS