Riaditeľ ústavu:
doc. Ing. Ján MANDULA, PhD. 602 4193
fax: 602 4224
302, 348 jan.mandula@tuke.sk
Zástupca riaditeľa:
prof. Ing. Michal TOMKO, PhD. 602 4249 358 michal.tomko@tuke.sk
Tajomníčka ústavu:
Ing. Viktoria Bajzecerova, PhD. 602 4289 353 viktoria.bajzecerova@tuke.sk
Sekretariát:
Mária BEGALOVÁ 602 4113
fax: 633 7435
303 maria.begalova@tuke.sk

 

Akademické pracoviská ústavu:

Katedra kovových a drevených konštrukcií
Katedra betónových a murovaných konštrukcií
Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva
Katedra stavebnej mechaniky
Laboratórium inžinierskeho staviteľstva

Denní doktorandi
Ing. Jakub BOKOMLAŠKO 602 4328 365 jakub.bokomlasko@tuke.sk
Ing. Peter CAUNER 602 4254 360 peter.cauner@tuke.sk
Ing. Olga FROLOVA 602 4291 308 olga.frolova@tuke.sk
ng. Lukáš KAPOLKA 602 4545 362 lukas.kapolka@tuke.sk
Ing. Maroš KOVÁČ 602 4243 357 maros.kovac@tuke.sk
Ing. Darina KUŠNÍROVÁ 602 4318 366 darina.kusnirova@tuke.sk
Ing. Martin LAVKO 602 4254 360 martin.lavko@tuke.sk
Ing. Tomáš POLANSKÝ 602 4243 357 tomas.polansky@tuke.sk
Ing. Marek SPIŠÁK 602 4254 360 marek.spisak@tuke.sk
Ing. Lenka ŠTULEROVÁ 602 4243 357 lenka.stulerova@tuke.sk
Ing. Viktor URBAN 602 4254 360 viktor.urban@tuke.sk
Ing. Patrícia VAŇOVÁ 602 4254 360 patricia.vanova@tuke.sk