Na Stavebnej fakulte TU v Košiciach sa nachádzajú ústavy a akademické pracoviská ústavov.

Ústav inžinierskeho staviteľstva

Ústav pozemného staviteľstva

Ústav environmentálneho inžinierstva

Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Účelové pracoviská