Dekan
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. 602 4001 248 peter.mesaros@tuke.sk
Sekretariát dekana
Eva Köhlerová 602 4003 249 eva.kohlerova@tuke.sk
Prodekan pre vedu a výskum
prof. Dušan Katunský, PhD.

poverený výkonom funkcie

602 4175

602 4157

208

325

dusan.katunsky@tuke.sk
Prodekanka pre rozvoj a zahraničie
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD

poverená výkonom funkcie

602 4175

602 4270

208

230

martina.zelenakova@tuke.sk
Prodekanka pre vzdelávanie
doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD.

poverená výkonom funkcie

602 4351

602 4227

251

245

daniela.kaposztasova@tuke.sk
Tajomník
Ing. Jozef Selín, PhD. 602 4002 250 jozef.selin@tuke.sk
Referát pre vzdelávanie
Beáta Pavúková
Bc. Viera Menyhértová
602 4242
602 4176
252
252
beata.pavukova@tuke.sk
viera.menyhertova@tuke.sk
Úradné hodiny – referát pre vzdelávanie
Referát pre vedu a výskum
PhDr. Štefánia Nagy Jasminská 602 4106 209 stefania.nagy.jasminska@tuke.sk
Referát pre rozvoj a zahraničie
Bc. Miroslav Jacík 602 4190 253 miroslav.jacik@tuke.sk
Referát financovania
Denisa Dorková Varechová 602 4189 203 denisa.dorkova.varechova@tuke.sk
Katarína Bednárová 602 4329 228 katarina.bednarova@tuke.sk
Referát ľudských zdrojov a ekonomiky práce
Alena Eperješiová 602 4119 202 alena.eperjesiova@tuke.sk
Prevádzkový zamestnanec – vodič
Bc. Ľubomír Ragan 602 4190 253 lubomir.ragan@tuke.sk