Zamestnanci
Ing. Mohamad AL ALI, PhD. (vedúci) 602 4293 352 mohamad.alali@tuke.sk
prof. Ing. Stanislav KMEŤ, PhD. 602 4288 304 stanislav.kmet@tuke.sk
prof. Ing. Vincent KVOČÁK, PhD. 602 4116 349 vincent.kvocak@tuke.sk
Ing. Peter PLATKO, PhD. 602 4111 350 peter.platko@tuke.sk
Ing. Viktória BAJZECEROVÁ, PhD 602 4289 353 viktoria.bajzecerova@tuke.sk
Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc. 602 4193 348 vitazoslav.krupa@tuke.sk
Ing. Róbert ŠOLTÝS, PhD. 602 4321 301 robert.soltys@tuke.sk

 

Základné údaje

Katedra kovových a drevených konštrukcií je súčasťou Ústavu inžinierskeho staviteľstva (ÚIS). V rámci svojej činnosti, KKaDK zabezpečuje pedagogické a vedecko-výskumné aktivity v úzkej spolupráce s ostatnými katedrami ÚIS.

Pedagogická činnosť a proces vyučovania: KKaDK zabezpečuje výučbu predmetov pre študentov vo všetkých študijných programoch Stavebnej fakulty na I., II. a III. stupni a to v oblasti kovových, drevených a spriahnutých konštrukcií a mostov. KKaDK je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Vedecko-výskumné aktivity: KKaDK má dlhoročné tradície a je zapojená do rôznych národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch. V tomto smere, pracovný kolektív je aktívne zapojený do vedecko-výskumnej činnosti Katedry a zamestnanci sú riešiteľmi a spoluriešiteľmi domácich a medzinárodných projektov. KKaDK je v tejto oblasti orientovaná na riešenie vedeckých problémov statických a dynamických úloh. Tieto aktivity sa realizujú prostredníctvom získaných vedeckých projektov základného a aplikovaného výskumu, ako aj prostredníctvom riešenia aktuálnych problémov pre prax, kde pracovný kolektív Katedry sa podieľa na vypracovaní štúdií, expertíz a poskytovaní odborného poradenstva, znaleckej činnosti, školení a konzultácií v oblasti statiky a dynamiky stavieb.

Ponuka služieb a činností pre prax

Vzhľadom na charakter požiadaviek pri riešení aktuálnych problémov, tieto aktivity sú uskutočnené zamestnancami KKaDK v úzkej spolupráce s ostatnými katedrami Ústavu inžinierskeho staviteľstva:

  • Statické a dynamické výpočty oceľových, betónových, drevených, spriahnutých a kompozitných konštrukcií
  • Geometricky a fyzikálne nelineárne výpočty: lanové, membránové a tensegrity konštrukcie, drevené,  oceľové, kompozitné a spriahnuté konštrukcie, geotechnické výpočty
  • Dynamické analýzy: prírodná a technická seizmicita (zemetrasenie, budenie od strojov a dopravy, výbuchy)Analýza prúdenia vzduchu pôsobiaceho na stavebné objekty
  • Statické a dynamické analýzy v softvéroch (ABAQUS, ANSYS, EASY, SCIA ENGINEER, DLUBAL, GEO5, MATLAB…)
  • Posudky konštrukcií podľa noriem EC a podľa požadovaných noriem
  • Expertízne a znalecké posudky
  • Poskytovanie odborných školení
  • Rekvalifikačné služby a poradenstvo

 Referencie – klikni na odkaz.