vystupy2

 

  1. Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE
  1. Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí
  1. Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE

 

Informácie o projektoch: http://www.tuke.sk/tuke/strukturalne-fondy-eu/vyzva-1-2-vysoke-skoly-a-vyskum-a-vyvoj-ako-motory-rozvoja-vedomostnej-spolocnosti-opv-2011-1-2-03-soro