vedenie_dekan

Dekan

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD.
e-mail: peter.mesaros@tuke.sk

prodekan pre vedu a výskum – poverený výkonom funkcie

prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
e-mail: dusan.katunsky@tuke.sk

prodekanka pre rozvoj a zahraničie – poverená výkonom funkcie

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
e-mail: martina.zelenakova@tuke.sk

vedenie_dekan

prodekanka pre vzdelávanie – poverená výkonom funkcie

doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD.
e-mail: daniela.kaposztasova@tuke.sk

Predseda ak. senátu SvF

Ing. Ivo Demjan, PhD.
e-mail: ivo.demjan@tuke.sk

vedenie_dekan

Tajomník

Ing. Jozef Selín, PhD.
e-mail: jozef.selin@tuke.sk