logo1

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

logo2

 

Názov projektu: Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí 

 ITMS kód projektu: 26110230086

(22.06.2015-30.06.2015)

Vzdelávacie programy pre zamestnancov výskumu a vývoja

  1. Zásady vedeckej práce – metodológia vedeckého experimentu, plánovanie experimentov a štatistické spracovanie výsledkov

Podklady na štúdium

– modul Metodológia a metodika výskumu, výskumný problém, hypotézy

– modul Objektivita , validita a reliabilita výskumu

– modul Základné znaky výskumnej metódy a klasifikácia výskumných metód

– modul Kvalitatívne metódy výskumu

– modul Kvantitatívne metódy výskumu  

 

  1. Aktívne využitie modelovania so softvérovou podporou pri riešení výskumných úloh.

Podklady na štúdium

– modul Pozemné stavby  

– modul Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

– modul Stavebníctvo

– modul Environmentálne inžinierstvo

 

Odborné skupiny na konzultácie:

Modul  Pozemné stavby

prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.,

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

 

Modul Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.,

doc. Ing. Roman Vodička, PhD.

RNDr. Pavol Purcz, PhD.

doc. Ing. Michal Tomko, PhD.

 

Modul Stavebníctvo

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.

 

Modul Environmentálne inžinierstvo

prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD

prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

 

30.06.2015

 E – test ohľadom získaných vedomostí na získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.