Vedecko výskumní zamestnanci:
Ing. Oto ROTH, CSc., tel.: 055/602 4247, oto.roth@tuke.sk, m.č. – 364
Ing. Daniel DUBECKÝ, PhD., tel.: 055/602 3346, daniel.dubecky@tuke.sk
Ing. Clayton STONE, PhD., tel.: 055/602 3345, clayton.stone@tuke.sk
Ing. Peter OROLÍN, PhD.,  tel.: 055/602 4292, peter.orolin@tuke.sk

Adresa laboratória: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta,
Laboratórium excelentného výskumu, Park Komenského 10A, 042 00 Košice

Poštová adresa laboratória: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta,
Laboratórium excelentného výskumu, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Portfólio laboratória excelentného výskumu je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo
technológiami, ktoré vytvárajú konštrukcie neškodné pre životné prostredie,
výkonnejšie a ekonomickejšie pre prevádzku. Laboratórium excelentného výskumu je
integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo
všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy,
vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň
sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.

Vybrané testovacie zariadenia:
– lámacia dráha s dvomi rámami
– pulzátor INSTRON ±2500 kN
– pulzátor INOVA ±160 kN, ±250 kN, ±400 kN, ±630 kN
– tensegrity bunky
– inteligentný dom
– slnečné kolektory
– velín inteligentného domu

Fotogaléria prístrojového vybavenia s popisom zariadení

Video: