Zahraničné projekty

V rámci výzvy Úradu vlády SR Granty EHP a Nórska – Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programov bola dňa 2.11.2016 Technickej univerzite v Košiciach schválená
žiadosť o príspevok č. BFB-PA7-005 z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.
Doba riešenia: 11/2016 do 1/2017
Link: https://www.facebook.com/adaptation.to.climate.change/?pnref=story
Správa – Report

Typ a číslo projektu: Intelligent Energy – Europe (IEE), CIP-IEE-201117 FP, Grant agreement no.: № 296885
Názov: PINE – Promoting Industrial Energy Efficiency“, (PINE)
Vedúci projektu: prof. Fabio Tomasi/ za SvF: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Káposztásová, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2015