Riešené projekty APVV

Typ a číslo projektu: APVV SK-CZ-2013-0188
Názov projektu: Voda – základná surovina udržateľnej spoločnosti 21. Storočia
Vedúci projektu: Ing. Daniela Káposztásová, PhD.
Doba riešenia:  2014-2016