Študenti vysokoškolského štúdia si môžu podať žiadosť o študentskú pôžičku v jednom z dvoch termínov:

15. september 2019 a 31. október 2019. Na získanie pôžičky je nutné, aby študent vyplnil tlačivo, ktoré nájde na webovom sídle fondu a zaslal ho na adresu fondu.

Žiadosť (tlačivo)

Študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia môžu v akademickom roku 2019/2020 získať finančnú výpomoc až do výšky 3 500 eur a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia až do výšky 6 000 eur. Študent pritom môže pôžičku využiť na čokoľvek.

Viac informácií