Zápis na predmety KJ a KTV je predĺžený do 12.9.2019

Zápis telesnej výchovy