Informácie PDF

Pokyny pre zapisovanie povinne voliteľných predmetov PDF