Chcete pomôcť darovaním vzácnej tekutiny? Pridajte sa k zamestnancom Ústavu pozemného staviteľstva.

Bližšie informácie čoskoro.

Informačný plagát PDF