Stavby s environmentálnym určením – Ochrana pred ionizačným žiarením a radónom v budovách

Číslo akreditácie: 3213/2018/122/1

 

Účastník akreditovaného vzdelávacieho programu SEU – Ochrana pred ionizačným žiarením a radónom v budovách, získa základné poznatky o všeobecných princípoch vzniku, vlastnostiach a pôsobení ionizačného žiarenia,  jeho účinkoch na živé organizmy ako aj orientáciu v legislatívnych predpisoch v oblasti ochrany pred ionizačným žiarením. Vedomosti a praktické zručnosti sú zamerané na meranie a posudzovanie rádioaktivity stavebných materiálov, monitorovanie výskytu radónu vo vnútornom prostredí a na následné technické riešenia ochrany pred radónom a ionizačným žiarením v budovách.

 

Dĺžka kurzu: 20 hodín

Cena: 150 €

Termín konania: 23. – 24. 4. 2020