Študenti I.PS/Ing., resp. TZB, ktorí majú záujem riešiť svoju diplomovú prácu ako súčasť tímového projektu, nech nahlásia záujem u doc. Lopušniaka na adrese martin.lopusniak@aipweb.sk do 22.1.2019. Do konca januára sa následne uskutoční stretnutie, kde budú oboznámení s obsahom predmetu.