Náš kolega, Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., predstavil viacúčelovú turbínu na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom. Aj vďaka tomu bol spomínaný v článku, kde sú popísané najväčšie objavy slovenských vedcov (čítaj celý článok).