Vybraní študenti inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty Techickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa v rámci predmetu Tímový projekt podieľajú na projekte obnovy budovy staromestskej radnice na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach. Mestská časť Košice – Staré mesto na projekte spolupracuje s TUKE (čítaj celý článok na KOŠICE:DNES).