Žiadame študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium, aby si v úradných hodinách prišli prevziať rozhodnutie na referát vzdelávania.