Plánovanie a riadenie realizácie stavebných projektov
Číslo akreditácie: 3213/2017/41/1

Kurz je určený pre pracovníkov, podieľajúcich sa na činnostiach spojených s plánovaním a riadením výstavbových procesov. Absolvent kurzu dokáže analyzovať úlohy v príprave a realizácii stavebných činností, viesť a analyzovať ekonomickú agendu a orientovať sa v oblasti automatizovaných nástrojov, podporujúcich oceňovanie, časové plánovanie a riadenie procesu výstavby.

Dĺžka kurzu: 36 hodín
Cena: 200,- EUR

Termín konania: 21.1.2019-5.2.2019 (6 dní)
Prihlášky do 11.1.2019