Téma aktuálneho ročníka je už známa. Do čoraz populárnejšej architektonickej súťaže sa študenti budú môcť prihlásiť už onedlho.
V septembri sa uskutočnilo stretnutie odborníkov, ktorí dolaďovali podklady a súťažné podmienky. Slovensko zastupoval Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD z KARCH SvF STUBA.

Pre tých, ktorých súťaž zaujíma, vyhlasovateľ pripravuje informačné stretnutie. Stretnutie sa uskutoční v pondelok 15.10.2018 o 14:00 hod. na KARCH SvF STUBA, v ateliéri na 22. poschodí.

Úlohou 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest je vypracovanie vízie budúceho vývoja oblasti v najbližšom susedstve stanice metra Crescenzago v talianskom Miláne.

Termíny:

Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola: 23.4.2019
Zasadanie poroty národného kola: 25.4.2019
Medzinárodné kolo súťaže: 5.6. – 8.6.2019

Ceny:

Národné kolo:

1. miesto: € 1,100
2. miesto: € 600
3. miesto: € 300

Medzinárodné kolo:

1. miesto: € 1,500
2. miesto: € 1,000
3. miesto: € 750
Špeciálne ceny: € 500
Študentská cena: € 500

Riešená oblasť sa nachádza v severovýchodnej časti Milána, oblasť Crescenzago a stala sa súčasťou mesta takmer pred sto rokmi. Toto kedysi nezávislé mesto sa v priebehu rokov stalo súčasťou predmestí, v ktorých sa žijú najmä obyvatelia s nižšími príjmami a je tu tiež zastúpené sociálne bývanie. Revitalizácia takýchto štvrtí je dôležitou súčasťou politiky rozvoja miest – Millan 2030 (v súčasnosti sa vyvíja).

Študenti musia vypracovať víziu budúceho vývoja oblasti v najbližšom susedstve stanice metra Crescenzago. Účastníci budú musieť vytvoriť trvalo udržateľnú architektúru integrovanú do mestského priestoru, pričom budú reagovať na multi-komfortné kritériá Saint-Gobain a berúc do úvahy klimatické podmienky a regionálny kontext Milána. Okrem výstavby je potrebné zvážiť sociálne a ekonomické aspekty a navrhované riešenie by malo v súčasnej mestskej oblasti priniesť nový impulz.

Neexistujú žiadne plány na zmenu zásadnej rezidenčnej funkcie oblasti, avšak jej súčasná situácia je charakterizovaná nedostatkom občianskej vybavenosti a sociálnych služieb. Jedným z hlavných cieľov revitalizačného programu, ktorý by mali študenti rozvíjať, je návrh atraktívnej vízie pre využitie verejných priestorov, berúc do úvahy špecifickosť lokality (centrálne prepojenie chodcov na stanicu metra a od stanice metra), mal by poskytovať všetok potrebný obchod a služby pre miestnu komunitu mesta Crescenzago.

Dôležitou črtou návrhu je – udržateľnosť, chápaná ako zachovanie a obohatenie dostupných zelených plôch, socioekonomický rozmer (budovy s takmer nulovou spotrebou energie, možnosť flexibilného funkčného programu, ktorý uspokojuje súčasné potreby komunity a dáva priestor pre svoj ďalší vývoj).