Hlavnou podmienkou pre získanie certifikátu bolo vykonanie pilotných akreditácií, ktoré sa úspešne realizovalo na STU Bratislava a TU Košice. Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS) je 14. akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.
Slávnostné odovzdanie, v poradí piateho certifikátu so značkou kvality EUR ACE, sa uskutočnilo dňa 14.6.2018 v Bratislave. Tento certifikát získal inžiniersky študijný program Pozemné stavby, ktorý realizuje Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Tlačová správa po Odovzdávaní 5. certifikátu EUR ACE 2018

Fotogalária z odovzávania certifikátu