Študenti Stavebnej fakulty TUKE sa zúčastnili súťaže HALA ROKU AKADEMIK 2018, ktorá je organizovaná ČVUT v Prahe. Súťaž je určená študentom vysokých škôl so stavebným zameraním. Úlohou študentov bolo doma podľa zadania vyrobiť model určitej konštrukcie (tento rok to bol žeriav) a tento model tak vo finále na fakulte v Prahe podrobiť skúške. Model mohol byť vyrobený zo špecifikovaných materiálov a jeho hmotnosť mohla mať maximálne 300 g. Cieľom súťaže je pomoc študentom v praxi pochopiť, ako pôsobí na konštrukciu zaťaženie a kde môžu byť slabé miesta. Zároveň ukazuje na výnimočné študentské talenty s citom pre konštrukcie.

Na súťaži, ktorá sa uskutočnila 19. apríla, sa zúčastnilo celkovo 52 tímov z 5 univerzít. Tím z našej Stavebnej fakulty, ktorý zároveň ako jediný tím reprezentoval aj našu univerzitu, bol v zložení: Milan Oravec, Matej Petrovič a Eduard Terkanič. Študenti prišli s výborne premysleným  a pripraveným modelom. Ich model, ktorý mal hmotnosť 227 g sa zrútil pri zaťažení odpovedajúcemu hmotnosti 4,455 kg, čo je vynikajúci výsledok. Našim študentom veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej fakulty a zároveň blahoželáme k peknému výsledku.

Viac informácií o súťaži nájdete TU