Vědomosti, um, schopnosti, konstrukce, zatěžování, napětí, rachot, ovace publika…to je Hala roku Akademik 2018. 

Ukažte, co umíte, a vyhrajte atraktivní ceny, vítězný tým získá 50 000 Kč!

Úkolem soutěžních týmů je postavit model konstrukce dle zadání a pak ho podrobit zatěžovací zkoušce. Soutěží se o nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou, který splní dané geometrické, materiálové a statické požadavky.

Do soutěže se mohou hlásit 2 – 3 členné týmy studentů oborových VŠ (bakalářské a magisterské studium).

Soutěž se koná ve čtvrtek 19. dubna na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Pozor, uzávěrka přihlášek týmů již 31. března!!!!

Podrobnosti o soutěži, pravidla a přihlašovací formulář jsou k dispozici na: halarokuakademik.fsv.cvut.cz

Pravidla súťaže nájdete: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/pravidla.html

Těšíme se i vaši účast!

Tým Hala roku Akademik 2018