Možnost získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike​ pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia – Pozvánka na info semninár DBU 2018

Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie – Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika….).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

​Zaujímavou ​je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

Viac informácií na stránkach http://dbu.de/2600.html

  • Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2018 ​do 31.7.201​8​
  • Nástup na stáž je od 1.2.201​9​
  • Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31​.7.201​8​ a všetci absolventi z posledných troch rokov


Dňa 
20​ .3.2018​ o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.