Stavebná fakulta otvorila v dňoch 20. a 21.2 dvere do učební a laboratórií pre záujemcov o štúdium zo stredných škôl ale aj širšiu verejnosť. Počas dvojdňového podujatia  sme interaktívnou formou predstavili  možnosti štúdia a študentského života, záujemcom o štúdium sme ukázali inovatívne spôsoby výučby a v laboratóriách si návštevníci pozreli fungovanie najnovších špičkových zariadení a prístrojov využívaných pri výskume a výučbe. V prednáškovom bloku „Stavebníctvo očami IT“ sme poukázali  na  kreatívnu náplň práce a poslanie profesie stavbára  v 21. storočí. Súčasťou boli aj spontánne diskusie študentov, pedagógov a zástupcov firiem o uplatnení „mladých stavbárov“ v praxi.

Podujatia sa zúčastnilo 195 študentov z 13 gymnázií a stredných odborných škôl z Košíc, Prešova, Bardejova, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Stropkova, Kráľovského Chlmca.

Ďakujeme všetkým študentom stredných škôl za účasť a prejavený záujem o štúdium u nás. Ďakujeme pedagógom, výchovným poradcom a riaditeľom stredných škôl, ktorí svojim študentom umožnili navštíviť a spoznať Stavebnú fakultu, ako aj všetkým kolegom a študentom Stavebnej fakulty, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii úspešného DOD 2018!

Tešíme sa na nové generácie študentov, ktorí si u nás naprojektujú a postavia svoju úspešnú budúcnosť!

Výber fotografií z Dni otvorených dverí na Stavebnej fakulte 2018