Stavebná fakulta prezentuje v decembrovom čísle časopisu Eurostav  svoj vedecko-výskumný potenciál, Laboratórium excelentného výskumu ako aj inovatívne technológie používané pri výskume, vzdelávaní a podnikateľskej činnosti.

https://www.casopiseurostav.sk/casopis-eurostav/rocnik-2017/122017