Medzinárodná vedecká konferencia Mladý vedec  2018