PPP – statika: SCIA (počítačová podpora projektovania)

Prosíme záujemcov o voliteľný predmet PPP so zameraním na statiku  (program SCIA)  aby sa zapísali do hárkov na termíny, ktoré im vyhovujú. Hárky nájdete na dverách miestnosti 366 (od 22.9.2017). Zoznam miestnosti bude zverejnený podľa počtu prihlásených.