Milí študenti!

Podporte využívanie inovačných metód v pedagogickom procese vyplnením tohto dotazníka. 

Vaše vyjadrenia nám pomôžu v implementácií inovácií vo vzdelávaní, zvýšia úroveň kvality 

pedagogického procesu a výrazným spôsobom podporia rozvoj Vašich kompetencií.

Ďakujeme.

Riešiteľský kolektív KEGA 002TUKE-4/2017

odkaz:  www.iankety.sk/dotaznik/388977899/