P O Z O R

2. kolo Prijímacieho konania je otvorené od 2. mája 2017 ! ! !

Termín na podávanie prihlášok v akademickom roku 2017/2018 na Stavebnú fakultu TUKE sa predlžuje do 07. 07. 2017.