V kategórií Vedecko-technický tím roka získal cenu Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ktorého vedúcim tímu je prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. Ocenenie mu bolo udelené za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia.